Hotline: 028.36.113.139
  REVOLUTION ACTs

  REVOLUTION ACTs

  Hãng sản xuất: GE - Mỹ

  Model: REVOLUTION ACTs

  Hệ thống CT điện toán chụp xoắn ốc đa lớp cắt (32 lớp cắt / vòng 360°).

  REVOLUTION EVO

  REVOLUTION EVO

  Hãng sản xuất: GE

  Model: REVOLUTION EVO

  Nước sản xuất: Nhật Bản

  Hệ thống CT chụp cắt lớp xoắn ốc toàn thân (128 lát cắt)

CT