Hotline: 028.36.113.139
HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG MRI 1.5 TESLA HIỆN ĐẠI CỦA VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG MRI 1.5 TESLA

Công Nghệ Hiện Đại Hàng Đầu của Hãng GE HEALHCARE

               

Do Bệnh Viện Quốc Tế DNA và Sinh Long Healthcare

                            ...đưa vào hoạt động, mang lại giá trị chẩn đoán chất lượng cao nhất cho việc chăm sóc sức khỏe người bệnh.

 

Tin liên quan

HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG MRI 1.5 TESLA HIỆN ĐẠI CỦA VIỆT NAM