Hotline: 028.36.113.139
SINH THIẾT LÕI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

CAN THIỆP VÚ DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

          

Tin liên quan

SINH THIẾT LÕI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM