Hotline: 028.36.113.139
  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500F

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500F

  Hãng sản xuất: Protec
  Model: PRS 500F
  Nước sản xuất: Đức
  Hệ thống X-Quang cố định với bàn chụp chứa Bucky và hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500B

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500B

  Hãng sản xuất: Protec

  Model: PRS 500B

  Nước sản xuất: Đức

  Hệ thống X-Quang cố định có tính cơ giới được trang bị chức năng theo dõi tự động với hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500E

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500E

  Hãng sản xuất : Protec
  Model : PRS 500E
  Nước sản xuất : Đức
  Hệ thống X-Quang cố định với bàn chụp cơ động chứa Bucky với hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500X

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500X

  Hãng sản xuất: Protec

  Model: PRS 500X

  Nước sản xuất: Đức

  Hệ thống X-Quang cố định với bàn di động giúp tiết kiệm không gian. Bàn chứa Bucky với hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

X-QUANG CỐ ĐỊNH