Hotline: 028.36.113.139
  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500F

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500F

  Hãng sản xuất: Protec
  Model: PRS 500F
  Nước sản xuất: Đức
  Hệ thống X-Quang cố định với bàn chụp chứa Bucky và hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500B

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500B

  Hãng sản xuất: Protec

  Model: PRS 500B

  Nước sản xuất: Đức

  Hệ thống X-Quang cố định có tính cơ giới được trang bị chức năng theo dõi tự động với hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500E

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500E

  Hãng sản xuất : Protec
  Model : PRS 500E
  Nước sản xuất : Đức
  Hệ thống X-Quang cố định với bàn chụp cơ động chứa Bucky với hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500X

  HỆ THỐNG X-QUANG PRS 500X

  Hãng sản xuất: Protec

  Model: PRS 500X

  Nước sản xuất: Đức

  Hệ thống X-Quang cố định với bàn di động giúp tiết kiệm không gian. Bàn chứa Bucky với hệ thống ghi ảnh analog và kỹ thuật số.

  HỆ THỐNG X-QUANG PROSLIDE 32B

  HỆ THỐNG X-QUANG PROSLIDE 32B

  Hãng sản xuất : Protec
  Model : Proslide 32B
  Nước sản xuất : Đức
  Hệ thống X-Quang di động với nguồn pin cấp riêng và dây sạc 2,9 m. 

  HỆ THỐNG X-QUANG PROSLIDE 32SR

  HỆ THỐNG X-QUANG PROSLIDE 32SR

  Hãng sản xuất : Protec
  Model : Proslide 32SR
  Nước sản xuất : Đức
  Hệ thống X-Quang di động với dây nối điện 8 m.

  RAPIXX 4336M1i Wifi Set

  RAPIXX 4336M1i Wifi Set

  Hãng sản xuất: Protec

  Model: RAPIXX 4336M1i Wifi Set

  Nước sản xuất: Đức

  Hệ thống tấm thu phẳng Rapixx 4336M1i, kết nối không dây (wifi) kết hợp trạm thu nhận và xử lý hình ảnh CONAXX 2, là kết hợp hoàn hảo chuyển đổi X-Quang từ Analog sang kỹ thuật số

  RAPIXX 4343M1i Wifi Set

  RAPIXX 4343M1i Wifi Set

  Hãng sản xuất: Protec

  Model: RAPIXX 4343M1i Wifi Set

  Nước sản xuất: Đức

  Hệ thống tấm thu phẳng Rapixx 4343M1i, kết nối không dây (wifi) kết hợp trạm thu nhận và xử lý hình ảnh CONAXX 2, là kết hợp hoàn hảo chuyển đổi X-Quang từ Analog sang kỹ thuật số.

  SIÊU ÂM TIM MẠCH

  SIÊU ÂM TIM MẠCH

  Hãng sản xuất: GE

  Model: 

  Nước sản xuất: Mỹ

  SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

  SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

  Hãng sản xuất: GE

  Model: 

  Nước sản xuất: Mỹ

  SIÊU ÂM SẢN

  SIÊU ÂM SẢN

  Hãng sản xuất: GE

  Model: 

  Nước sản xuất: Mỹ

SIÊU ÂM VÀ X-QUANG